Park Wonen Stadseiland, Arnhem

Malburgen is een vroeg-naoorlogse woonwijk in Arnhem, ten zuiden van de rivier de Rijn. In de vernieuwing die de wijk de afgelopen jaren heeft ondergaan is een groot wigvormig buurtpark gemaakt, dat de overgang markeert van de bestaande wijk naar de prachtige ruimte van de rivier en uiterwaarden. Aan de zuidzijde van dit buurtpark is het plan ‘Park Wonen’ gesitueerd, op de grens van stedelijke naar meer landschappelijke bebouwing.

Het stedenbouwkundige uitgangspunt van het plan was enerzijds op de aangrenzende woonbuurt aan te sluiten, en anderzijds het buurtpark zoveel mogelijk door te zetten. Wij hebben daarbij gekozen voor drie gebouwen die als vrijstaande objecten ontworpen zijn, omringd met groen. Dit vrijstaande karakter is versterkt door de gebouwen schuin te positioneren en ten opzichte van elkaar iets te draaien. Op die manier vormen ze een waaier en ontstaan lange zichtlijnen in de omgeving en vanuit de woningen. De benodigde parkeerplaatsen worden onder de gebouwen opgelost, zodat de openbare ruimte tussen de blokken zoveel mogelijk groen blijft.

De gebouwen verschillen in gevelindeling en kleurstelling. Ze zijn 5 lagen hoog en hebben 6 appartementen per verdieping, met de voordeur aan een centrale lifthal. De woningen zijn zoveel mogelijk overhoeks ontworpen, zodat mooi uitzicht vanuit de woning op de omgeving ontstaat. Alle appartementen in ‘Park Wonen’ zijn huurwoningen. Twee complexen zijn op voorhand ontworpen voor stichting Impian Kita, en worden in gebruik genomen als woongroep voor Indische ouderen. Op hun nadrukkelijk verzoek hebben we op de begane een gemeenschappelijke ruimte ontworpen. Ook de tuinen rondom blokken worden collectief gebruikt.

De architectuur van de gebouwen is alzijdig, wat onder meer tot uitdrukking komt in de vrije positie van de balkons. Deze plaatsen we als losse elementen aan de gevel en verschillen per woning en per verdieping. Ook de verschillende raampartijen variëren in afmeting, negge en positie. Op deze wijze krijgen de gebouwen rondom eenzelfde uitstraling en is geen sprake meer van voor- , zij- of achterkant. Witte accenten zoals dakoverstekken, aluminium negge-afwerkingen en royale kozijnkaders versterken dit alzijdige beeld. Het materiaalgebruik in het plan is onderhoudsarm en duurzaam, met mooi verouderende materialen en veel glas. Ieder blok heeft zijn eigen steenkleur, waarop de overige kleuren zijn afgestemd, van bijvoorbeeld kozijnen, glashekken, staal en metselmortel. Zo zijn er drie kleurpaletten ontstaan die per blok verschillen, en samen een mooi harmonieus geheel vormen.

Locatie
Arnhem
 (Foto: Jannes Linders)
 (Foto: Jannes Linders)
 (Foto: Jannes Linders)
 (Foto: Jannes Linders)
 (Foto: Jannes Linders)
 (Foto: Jannes Linders)
 (Foto: Jannes Linders)
 (Foto: Jannes Linders)